Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

THẮP CHO NGƯỜI DƯỚI CỎ

(Viết cho một ngày tháng Bảy)


Thắp nén hương cho những người dưới cỏ
Đất nước binh đao – huynh đệ tương tàn
Mẹ thắt ruột từng đêm nghe súng nổ
Đạn phía nào cũng trắng những khăn tang


Xin được hát cho những người dưới cỏ
Bao thắng thua – được mất đã lùi xa
Ru thanh thản – ngàn năm yên giấc ngủ
Giọt lệ khô trên khóe mắt mẹ già.


Xin được thắp cho những người dưới cỏ
Xin được hát cho những người dưới cỏ
Cho yêu thương trên mặt đất nở hoa


(NY Tháng 7 – 2010)